Popelec máme na čele. Začíná půst... Trocha inspirace možná neuškodí... (autor neznamý, připisováno leckomu)

• Posti se od zraňujících slov a říkej vlídná slova.
• Posti se od smutku a buď naplněn vděčností.
• Posti se od hněvu a buď plný trpělivosti.
• Posti se od pesimismu a buď plný naděje.
• Posti se od obav a důvěřuj Bohu.
• Posti se od stěžování a nazírej jednoduchost.
• Posti se od stresů a naplň se modlitbou.
• Posti se od hořkosti a naplň své srdce radostí.
• Posti se od sobectví a měj soucit s druhými.
• Posti se od pomsty a usmiř se.
• Posti se od slov a buď tichý, abys mohl naslouchat.

ČIŇTE POKÁNÍ A VĚŘTE EVANGELIU !